PRIVATUMO POLITIKA

2018-11-26

„MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ administratorius UAB “Mados medijos” gerbia vartotojų privatumą. „MODE CONCEPT STORE“ saugo savo klientų privatumą teikiant individualias paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkant ir prižiūrint jų pateiktus registracijos duomenis, laikantis  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

„MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ duomenų rinkimo principai

„MODE 24/7“ir „MODE CONCEPT STORE“ asmens duomenis renka ir tvarko teisėtu ir sąžiningu būdu;

„MODE 24/7“ir „MODE CONCEPT STORE“ imasi visų pagrįstų priemonių siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

„MODE 24/7“ir „MODE CONCEPT STORE“ asmens duomenis laiko tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

„MODE 24/7“ir „MODE CONCEPT STORE“ neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

„MODE 24/7“ir „MODE CONCEPT STORE“ užtikrina, kad asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Informacijos rinkimo tikslai

„MODE 24/7“ir „MODE CONCEPT STORE“ asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

Teikiant paslaugas, kai asmuo registruojasi ir perka el. parduotuvėje „MODE CONCEPT STORE“.

Siekiant užtikrinti „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ funkcionalumą, taip pat „MODE 24/7“ir „MODE CONCEPT STORE“ tobulinti, pasiūlant geresnes ir individualiai pritaikytas paslaugas;

„MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ esančios nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas.

Duomenų rinkimo būdai ir naudojimas

„MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ tvarko šiuos asmens duomenis, kai: asmuo užsiregistruoja el. parduotuvėje „MODE CONCEPT STORE“ kaip registruotas vartotojas:

- identifikacinius duomenis (pvz., vardas, pavardė, e. pašto adresas);
- kontaktinius duomenis (pvz., e. pašto adresas, telefono numeris ir kt.);

Kai asmuo naudojasi „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ neužsiregistravę, tam tikri duomenys perduodami „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ automatiškai po asmens apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą ar reklamos tikslais. Šiais duomenimis gali būti:

interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.).

Asmuo junkdamasis prie elektroninės bankininkystės ar kitų elektroninio mokėjimo sistemų,  duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ ši informacija neprieinama.

Slapukų naudojimas

Informuojame, kad „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ naudoja slapukus (angl. „cookies“). Sutikimą naudoti slapukus, visuomet galima atšaukti pakeičiant interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

Slapukais gautą informaciją „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ naudoja:

siekiant užtikrinti „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ funkcionalumą;

siekiant „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ tobulinti, taip pat paslaugų plėtrai ir naudojimosi „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ analizei;

Asmens duomenų teikimas, prieiga, kontrolė ir saugojimas

„MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ užtikrina, kad jokie asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ nenaudoja asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. 

Asmens duomenis „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

„MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ siekia nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. 

Duomenų saugojimo principai

Asmens duomenys yra renkami ir saugomi ES teritorijoje. Nors informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ taiko saugumo priemones, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Tvarkant asmens duomenis, „MODE 24/7“ ir „MODE CONCEPT STORE“ užtikrina asmens teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.